Om

Alingsås Konstförening startade redan 1942 av framsynta ledande personer i Alingsås. Den 18 april hölls det första styrelsemötet. Syftet då, var att ge medlemmar och andra intresserade möjlighet att under trevliga sociala former lära mer om konst och det målet har föreningen fortfarande.
Konstutställningar med många konstnärer från Alingsås och resten av Sverige har visats i Stampens Kvarn under många sommarmånader. Corona-pandemin har stoppat de aktiviteterna, men vi hoppas kunna återuppta dem.
Förutom genom vår hemsida och i medlemmarnas informationsblad kan Du hitta uppgifter om verksamheten i annonser, pressrelease och referat i ortens tidningar, samt via Alingsås Kommun.

Föreningen sponsras av Sparbanken Alingsås
Vi samarbetar i våra arrangemang och verksamhet med Studiefrämjandet

Historik

Redan år 1942 startades Alingsås Konstförening av konstintresserade innevånare. De framsynta Alingsåsarna var ledande personer, som med hjälp av ”inbjudarlistor” samlade 230 alingsåsare som var intresserade av att starta en konstförening. Den 26 mars hölls ett förberedande möte där tre personer utsågs att skriva stadgar och föreslå styrelseledamöter.
”Doktor Axelson och Direktör Weiss förslag, att det bör anordnas lämpliga föreläsningar i konst i en blivande konstförening, gillades av de närvarande.”
Den 18 april hölls det första sammanträdet.
”Borgmästare Bror Brandt öppnade mötet och hälsade kvällens föredragshållare, Professor Sten Karling och allmänheten välkomna. Professor Karling höll ett intressant föredrag med skioptikonbilder.”
Styrelsen bestod av: Doktor Arne Axelson, borgmästare Bror Brandt, försäljningschef Georg Dahlquist, kyrkoadjunkt Thorsten Levenstam, bankdirektör Arnold Levin, musikdirektör Thorsten Rantzén och försäljningschef Stig Siöstedt.
Styrelsesuppleanter blevo:Fru Vivan Hedborg-Falk, fru Anna Segerfors samt konditor Herbert Schelin.
Ett av Alingsås Konstförenings uppdrag var att ordna konstutställningar. Den först ägde rum 29 november – 6 december 1942 i Stadshotellets festsal.
På utställningen var 21 konstnärer representerade med ett 80-tal målningar, pasteller och teckningar. Utställningen besöktes av ca 600 personer. Antalet medlemmar under första året var drygt 300 personer. Årsavgiften för enskild medlem var 5 kr.
Detta var början på en lång historia. Fortfarande efter 80 år är föreningen livaktig och ”anordnar lämpliga föreläsningar” och konstutställningar i samma anda som de första styrelseledamöter förordade.